21-09-2018 Coaching en Workshops 0

In tal van praktijkzaken zoals het opsporen van vermiste personen, criminele activiteiten en zelfs wanneer we het hebben over het oprollen van criminele organisaties, is Open Source Intelligence een onmisbare factor. Hoewel we tot deze zogenaamde openbare bronnen allemaal vrij toegang hebben, is niet iedereen in staat om de informatie die afkomstig is uit de openbare bronnen ook op de juiste manier te verwerken. Dat heeft te maken met het feit dat de veelheid aan informatie voor een leek lastig te lezen is. Welke informatie is waardevol en bruikbaar en welke informatie is waardeloos, en dus niet bruikbaar? Dat zijn zeer relevante vragen. De antwoorden leren studenten tijdens een OSINT training. In een OSINT training worden studenten opgeleid om openbare bronnen te lezen en hun analytisch vermogen te ontwikkelen zodat openbare bronnen kunnen worden gebruikt om criminele activiteiten op te sporen en bepaalde activiteiten te monitoren. Een groot misverstand dat bestaat bij veel mensen is dat er soms wordt gedacht dat open source bronnen, of openbare bronnen, makkelijk te lezen te zijn. Maar openbare bronnen zijn alleen maar bruikbaar bij het opsporen van criminaliteit wanneer ze op de juiste manier worden gelezen. Een OSINT training leert studenten precies dit en dat maakt deze studenten tot waardevolle pionnen die waarde toe kunnen voegen in het opsporen van online praktijken die illegaal zijn. Voor een leek is het moeilijk om erachter te komen wat bepaalde informatiestromen te betekenen hebben. Het vereist hele specifieke kennis om bepaalde informatie te lezen op de juiste manier zodat deze ook bruikbaar wordt. De OSINT training is precies hier op toegepitst en vormt een zeer waardevolle training voor bedrijven en instellingen die zich bekommeren om online criminaliteit of zaken die met online security te maken hebben. Eigenlijk gaat online veiligheid iedereen aan, omdat we allemaal te maken hebben met de gevaren van online criminaliteit. Het bewaken van de veiligheid is voor iedere instantie dus een belangrijke zaak. Wij bieden naast de OSINT training ook nog tal van andere opleidingen en omscholingstrajecten. Daarbij moet u denken aan:

  • OSINT module 1, 2 en 3
  • Internet Safety consultant┬┤
  • Verhoortechniek HUMINT
  • Anti crime academy

OSINT training maakt dat iedereen te traceren is

Met de OSINT training doen studenten de kennis op om personen of instanties maar ook bepaalde stromen van informatie te traceren en vervolgens te monitoren. Het is belangrijk om te weten dat de OSINT training is opgebouwd uit diverse nauwkeurig op elkaar afgestemde onderdelen. Steeds wordt er aandacht besteed aan het vergaren van informatie uit specifieke bronnen. Iedere bron vraagt namelijk weer om een andere benadering en juist deze specifieke kennis zorgt ervoor dat een student na het volgen van de opleiding een toegevoegde waarde zal vormen. Het lezen van een bron afkomstig van bijvoorbeeld het dark web, vraagt om een andere blik en benadering dan een openbaar rapport. Tijdens een OSINT training leren studenten met alle vormen van bronnen om te gaan en dan hebben we het over geschreven documenten, alsmede geluidsfragmenten en audiovisuele bronnen. Ten slotte vinden we online diverse soorten bronnen, juist in deze tijden.

Meer weten over de mogelijkheden van de International Anti Crime Academy?

Mocht u graag meer willen weten over de mogelijkheden die wij te bieden hebben, schroom dan niet niet een neem gerust eens contact met ons op. Wij helpen u graag verder en kunnen u alles vertellen over de opleidingstrajecten die relevant kunnen zijn voor uw bedrijf of instelling. Bekijk online ook onze website en leer meer over wat er allemaal mogelijk is naast de OSINT training. We helpen u graag om waarde toe te voegen aan uw bedrijf. Kijkt u ook eens op anti-crime-academy.com.