Vereiste diploma’s

Om toegelaten te worden tot onze vertaalopleiding dien je een van de volgende diploma’s te hebben: Einddiploma havo, atheneum, gymnasium, mbo (hoogste niveau), hbo. Of een ander getuigschrift of diploma dat door het ministerie van OCW als gelijkwaardig wordt beschouwd.

Bovendien moet je natuurlijk een gedegen kennis hebben van je vreemde taal, én van het Nederlands.

Geen diploma, toch starten?

Beschik je niet over een van deze diploma´s maar ben je wel 21 jaar of ouder? Dan kun je het toelatingsonderzoek afleggen.

Maak het toelatingsonderzoek vanuit huis

Voor alle talen kun je gedurende het gehele jaar een toelatingsonderzoek afleggen. Neem contact op met de sectie van ‘jouw taal’ en spreek een datum en tijdstip af. Je krijgt de toets dan per e-mail toegestuurd.