In verband met teruglopende studentenaantallen hebben de Raad van Toezicht en het College van Bestuur gezamenlijk besloten dat de Hogeschool West-Nederland met ingang van het collegejaar 2013-2014 gaat afbouwen. Het besluit houdt in dat HWN geen nieuwe studenten meer aanneemt. Dit geldt zowel voor contactstudenten als afstandsstudenten.

De studenten die op 1 september 2013 al waren ingeschreven, hebben ruim de tijd hun studie te voltooien. Belangstellenden die een deeltijdopleiding voor vertaler willen gaan volgen, worden verwezen naar de twee andere hogescholen die een dergelijke opleiding aanbieden: ITV-Hogeschool en LOI-Hogeschool

De informatie op deze site blijft nog enige tijd beschikbaar voor de bestaande studenten.