05-11-2019 Bedrijven en Bedrijfsleven 0

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer opzegt, dan spreken we van een ontslag. Dit kan allerlei redenen hebben. Soms wordt een contract niet verlengd, soms zijn werkgever en werknemer niet meer op goede voet met elkaar of er is sprake van een reorganisatie. Wat de reden  voor het ontslag ook is, het moet altijd goed geregeld worden. Omdat een ontslag juridisch nogal complex is, is het goed om als werknemer of werkgever heel goed op de hoogte te zijn van jouw rechten. Hier zetten we kort op een rij waaraan de werkgever en de werknemer moeten denken in het geval van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

De werknemer en het ontslag

Voor een werknemer is een dergelijke opzegging van de arbeidsrelatie vaak een zeer ingrijpende gebeurtenis. Ook wanneer Help! ik heb te maken met een ontslagde reden voor het ontslaan buiten de werknemer om ligt, wordt het hele leven van iemand omgegooid bij het verlies van een baan. Een baan verliezen maakt dat je ineens werkloos wordt, een heleboel zaken moet regelen. Niet alleen financieel is dat een uitdaging, ook verlies je een dagelijkse activiteit en een hoop sociaal contact. Je moet direct hard aan het werk gaan om weer op te rabbelen en een baan te vinden, voordat je in een sleur terechtkomt. Deze druk kan zeer zwaar op de schouders voelen. 

Er zijn enkele dingen die een werknemer moet nagaan als hij ontslagen wordt:

  • Ga niet direct akkoord met het ontslag, onderteken niets en schakel eerst zelf een professional in die je kan helpen. De Ontslagspecialist is zo’n professional.
  • Geef aan dat je graag wilt blijven werken.
  • Vraag naar een schriftelijke bevestiging van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en bewaar alle correspondentie, je kunt dit later nog nodig hebben.

Hoewel dit allemaal misschien wat omslachtig klinkt, is het toch handig om via deze weg te werk te gaan. Dit omdat je werkgever jouw niet altijd zomaar mag ontslaan. Vraag dus aan een specialist of het juist is wat hier gebeurt. Zo niet, dan kan het zijn dat er ingegrepen moet worden.

De werkgever en het ontslag

Ook voor een werkgever is de beëindiging van een arbeidsovereenkomst soms ingrijpend. Zeker wanneer een werkgever in nauw contact met zijn werknemers staat, kan dit een moeilijk gesprek zijn. Een ontslag door een werkgever kan om verschillende redenen plaatsvinden, zoals disfunctioneren en een bedrijfseconomisch ontslag.  Als je iemand wilt ontslaan, moet je dit op de goede manier doen. Anders kun je later voor torenhoge kosten komen te staan. Wat moet je als werknemer doen als je iemand op de juiste manier wilt ontslaan?

  • Check of er voldaan is aan een reden voor ontslag. Hier worden eisen voor gesteld!
  • Vraag bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen of disfunctioneren een checklist aan bij de Ontslagspecialist. 
  • Schakel zo snel mogelijk een specialist in. Dit voorkomt dat je cruciale misstappen begaat.
  • Blijf vriendelijk en beleefd, je wilt in de toekomst niet te boek komen te staan als slechte werkgever.

Heb je nog meer tips en tricks nodig voor het ontslag? Of wil je meer informatie over je rechten en plichten als werknemer of werkgever? Kijk dan op www.ontslagspecialist.nl.