26-08-2020 Bedrijven en Bedrijfsleven 0

Wanneer je gastouder wilt worden in Arnhem moet je beschikken over een geschikt diploma en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Een geschikt diploma is een gastouder diploma in combinatie met een geregistreerd certificaat EHBO. Wanneer je gastouder wilt worden in moet je je inschrijven als gastouder bij een gastouderbureau dat geregistreerd staat bij het LKR. Een gastouderbureau controleert de kwaliteit van een gastouder. Je kunt je ook inschrijven bij meerdere gastouderbureaus in Arnhem als je gastouder wilt worden in Arnhem. Je moet je wel inschrijven op je eigen adres, of het adres waar je de kinderen opvangt wanneer dat bij een gezin thuis is. Wat belangrijk is om te weten is dat je je enkel kunt inschrijven als gastouder wanneer je een VOG hebt. Ook wanneer op het opvangadres huisgenoten zijn of mensen die regelmatig aanwezig zijn, moeten die in het bezit zijn van een VOG. Het is niet mogelijk om gastouder te worden in Arnhem, of een andere gemeente in Nederland, wanneer je jonger bent dan 18. Ook moet je de Nederlandse taal of een Nederlandse streektaal, zoals bijvoorbeeld Fries of Limburgs spreken. Een gastouderbureau controleert de gastouders op de kwaliteit. Daarom kun je als gastouder niet een eigen gastouderbureau opstarten en je daaronder inschrijven.

Wat zijn je taken als je gastouder gaat worden in Arnhem?

Wanneer je gastouder gaat worden in Arnhem vang je maximaal 6 kinderen op in je eigen huis, of in het huis van het kind zelf. Het kan zijn dat je past op kinderen met ouders die werken of studeren. Als gastouder zijn je voornaamste taken:

  • opvang van het kind/ de kinderen
  • verzorging van het kind / de kinderen
  • daaruit voortvloeiende huishoudelijke taken

Het is niet de bedoeling dat, wanneer je gastouder gaat worden in Arnhem je het huishouden ook onder je hoede neemt. Strijken of de ramen zemen valt niet onder je takenpakket als gastouder. Wat je wel moet weten wanneer je gastouder wordt, is dat een groot deel van je tijd naar administratie gaat. Dit is voor het gastouderbureau om de kwaliteit te kunnen controleren, voor de ouders om te weten waar hun kinderen mee bezig zijn of als er iets gebeurt. Wanneer je als zelfstandige gastouder werkzaam bent en dus ZZP’er bent; zit daar ook nog een administratieplicht voor de Belastingdienst bij.

Welk tarief kun je vragen als je gastouder gaat worden in Arnhem?

Wanneer je gastouder wilt worden in Arnhem moet je ingeschreven staan bij een geregistreerd gastouderbureau. Dit houdt niet automatisch in dat je ook wordt betaald door het gastouderbureau. Een gastouderbureau regelt puur de kwaliteitscontrole van de gastouders en het in contact brengen van geschikte gastouders met gezinnen. Je bent als gastouder meestal zelfstandig ondernemer en niet in loondienst. De ouders betalen het tarief rechtstreeks aan jou. Als gastouder mag je zelf je tarief bepalen. Je bent niet in dienst van een gastouderbureau, dus zij hebben hier dan ook niets over te zeggen. Het tarief dat je kunt vragen is afhankelijk van het aantal kinderen dat je opvangt. Meestal verdien je als je gastouder gaat worden in Arnhem tussen de €1700 en €2300 per maand. Meer informatie nodig? Kijk eens op thuiscreche.nl.