05-12-2018 Cursus en Opleidingen 0

Er zijn veel mensen die graag assertief willen worden. Dit kan middels een assertiviteitstraining. Bij een assertiviteitstraining leer je om assertief gedrag te vertonen. In eerste instantie is een assertiviteitstraining voor mensen die in het normale leven wellicht wat onzeker en verlegen overkomen. Vaak vinden deze mensen het lastig om hun grenzen aan te geven tegenover anderen of hun mening te uitten. Waar je wellicht niet bij stil staat, is dat een assertiviteitstraining ook goed kan zijn voor mensen die ‘te’ assertief zijn. In hun benadering naar anderen zijn ze vaak te dominant, wat kan neigen naar het tegenovergestelde van assertiviteit, namelijk agressie. In een assertiviteitstraining staat jouw communicatie met anderen centraal. Assertief ben je als je op ‘harmonieuze’ wijze communiceert, waarin jij oog hebt voor eigen belangen en grenzen en deze kan uitspreken naar de ander.

Mijn ervaringen met een assertiviteitstraining

Een aantal jaren geleden heb ik via ‘tijdwinst.com’ een assertiviteitstraining gevolgd, want ik wilde graag assertief worden. Ik merkte dat ik mij onderdanig opstelde jegens (oudere) collega’s. Ik had de gedachten dat zij beter waren dan ik, omdat ik  weinig ervaring had in het werk. Soms, als ik achteraf terugdacht aan een situatie, had ik graag anders willen handelen. Vaak ging dit over assertief handelen. Bijvoorbeeld als een collega mij een gunst vroeg, waar ik eigenlijk geen tijd voor had, maar dan toch uit beleefdheid toezegde. Al deze situaties begonnen zich op te stapelen, totdat ik merkte dat ik eigenlijk geen plezier meer in mijn werk beleefde. Ik wilde graag assertief worden middels een assertiviteitstraining. In veel assertiviteitstrainingen wordt, om assertief gedrag te bereiken, ‘de cognitieve gedragstherapie’ als leidraad van de training gebruikt. In een assertiviteitstraining wordt je assertief door middel van oefeningen, voorbeelden en rollenspellen. Aan de hand van alledaagse voorbeelden worden zogeheten denkfouten opgespoord. Stel; Je komt je baas op maandagmorgen tegen in de gang, waarna hij vraagt: “heb je een druk weekend gehad? Je ziet er moe uit”. De cognitieve gedragstherapie stelt dat ieder individu aan zo’n gebeurtenis andere gedachten toeschrijft. Je kunt bijvoorbeeld denken: “Waar bemoeit hij zich mee?” of “Zit ik nu in de problemen?” of “Wat een betrokken baas heb ik toch”. Het geval bij mensen die niet assertief zijn, is vaak dat ze aan de hand van zo’n voorbeeld negatieve gedachten hebben, wat weer kan leiden tot negatieve emoties. Centraal staat dat veelal geautomatiseerde gedachten en assumpties leidend zijn in hoe jij je over een situatie voelt en vervolgens handelt. Een tool die hiervoor gebruikt wordt is het G-schema. Aan de hand van het voorbeeld schrijf jij je de gebeurtenis, de gedachten, het gevoel, je gedrag en het gevolg op. In de assertiviteitstraining leer je assertief te zijn door op deze g’s te reflecteren en eventuele denkfouten om te zetten in helpende gedachten.

Redenen om een training te volgen:

  • Je wilt graag aardig gevonden worden door anderen en gaat hierdoor aan jezelf voorbij;
  • Je bent soms verlegen
  • Je vindt het lastig om tegen collega’s te zeggen wat je vindt en waar je voor staat;
  • Je hebt moeite om voor je eigen mening uit te komen;
  • Je vindt het lastig om feedback te geven;
  • Je hebt moeite om jouw grenzen aan te geven;
  • Het lijkt alsof mijn mening er niet toe doet;
  • Je ligt regelmatig in de clinch met anderen en vindt het dat moeilijk jezelf uit te drukken;
  • Ik zou graag krachtiger of juist milder over komen.

Herken jij je in bovengenoemde situaties? Dan is de training van ‘tijdwinst.com’ echt iets voor jou. Leer in één dag hoe jij jouw grenzen aan kunt geven. assertief.nl