15-11-2018 Creatief en Decoratief 0

De gulden snede fascineert vele kunstenaars. Het wordt geïntegreerd in vele werken en blijft boeien. Zo ook Diederik van Leeuwen, die dit in zijn werk op bijzondere wijze toepast. Vanuit passie en interesse is de gulden snede, samen met Platonische lichamen onderdeel geworden van de inspiratie waaruit hij put en die hem leidt in de weg naar zijn kunstwerken. Het werk van deze kunstenaar uit Rotterdam is erg veelzijdig en om zijn fascinatie voor de gulden snede te begrijpen is het goed om eerst te verstaan waarvoor dit bijzondere principe ook alweer staat.

Wat is de gulden snede precies

De gulden snede, ook bekend als de sectio aurea, komt voort uit de wiskundige eigenschappen die al in de oudheid werden bestudeerd. Het is een verdeling in uitersten en middelste, waarbij een lijn een tweedeling veroorzaakt met speciale verhoudingen. Dit vormt een esthetisch beeld, iets waar aan bijzondere waarden weren toegekend. De gulden snede heeft iets mystieks, maar ondanks dat dit principe al zo lang bestaat is het pas sinds omstreeks 1830 zo, dat de gulden snede te vinden is in de kunsthistorie en architectuur. Met regelmaat komt het voor dat de toepassing onbewust is toegebracht.  Voor Diederik van leeuwen is in dit geval de Pentagon-dodecaëder erg belangrijk geweest, waarin de gulden snede zeer veelvuldig is vertegenwoordigd. Dit heeft zich onder andere vertaald in het ontwerp van een spiegelzaal in deze vorm. Hiervan is een schaalmodel gerealiseerd dat goed weer geeft hoe dit ontwerp in ruimtelijke vormen gerealiseerd zou worden. De gulden snede is daarmee een dankbaar onderwerp waar Diederik van Leeuwen op zijn website diederikvanleeuwen.com nog dieper op ingaat. Hier wordt ook de Pentagon-dodecaër en de spiegelzaal getoond.

Meer werk van deze kunstenaar in Rotterdam

Diederik van Leeuwen laat zich naast de gulden snede ook door vele andere zaken inspireren. Op zijn website is een portfolio te vinden meet daarin diverse werken, zoals:

  • Schilderijen en aquarellen
  • Muurschilderingen
  • Affiches
  • Tekeningen
  • Beelden

De gulden snede is niet op al zijn werk van toepassing geweest, maar Diederik laat de wereld en het leven zijn inspiratie zijn. Zijn werken zijn veelal kleurrijk en dit komt onder andere voort uit de liefde voor licht. Dit brengt een spirituele uitdrukking in zijn werken die door veel mensen als herkenbaar wordt ervaren. Door een spirituele ervaring in zijn vroege jeugd heeft Diederik van Leeuwen kennis mogen maken met levend licht, met een liefdevolle wereld in licht gedompeld, die altijd onderdeel bleef uitmaken van de zoektocht in zijn leven. Tijdens een diepe, duistere periode in zijn leven, probeerde hij het licht weer te ervaren, maar trof enkel duisternis en verdriet. Deze twee gebeurtenissen hebben Diederik niet alleen gevormd als kunstenaar, maar ook als mens. Hij besloot zijn werk op zelfstandige wijze als spiritueel kunstenaar voort te zetten, gesteund met onder andere de leer uit de antroposofie en het werk van Rudolf Steiner. Inmiddels is het werk van Diederik van Leeuwen al vele malen geëxposeerd in binnenland en in buitenland en is hij niet alleen binnen de antroposofische wereld een bekende naam, maar wordt er ook door grote merken een beroep op hem gedaan om kunst te maken die mensen aanspreekt en raakt. Dit komt onder andere naar voren in de affiches die van zijn hand afkomstig zijn. De kunst van Diederik raakt, gaat dieper dan de ziel en beweegt meer dan het bewustzijn. Het gaat terug naar de natuur, naar de oorsprong en naar de mens. Het neemt afstand van het wereldse leven en laat de aanschouwer voor even zijn spirituele zelf zien. Dit is de grote kracht van Diederik van Leeuwen als kunstenaar.